Chủ nhật, ngày 31 tháng 05 năm 2020
Chủ nhật, ngày 31 tháng 05 năm 2020

Thi đua, khen thưởng

Nét đẹp văn hóa của ngành Công Thương

Nét đẹp văn hóa của ngành Công Thương

Kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua yêu nước, Công đoàn Công Thương Việt Nam (CĐCTVN) tổ chức lễ tôn vinh 140 lao động giỏi, lao động sáng tạo ngành Công Thương năm 2012.  
Thi đua Cụm, Khối đã tạo được động lực

Thi đua Cụm, Khối đã tạo được động lực

Thi đua theo Cụm, Khối là một thành công của tổ chức công đoàn trong việc đổi mới nội dung và hình thức thi đua. Vượt qua giới hạn của một đơn vị, hay một ngành, thi đua đã được tổ chức liên ngành và có sự giám sát nghiêm túc, chặt chẽ của các thành viên.  
Phong trào lao động sáng tạo góp phần ổn định và phát triển doanh nghiệp

Phong trào lao động sáng tạo góp phần ổn định và phát triển doanh nghiệp

Ngày 23/8, Lãnh đạo Công đoàn Công Thương Việt Nam đã cùng với lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam thẩm định một số hồ sơ sáng kiến của Công ty Apatit Việt Nam đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng lao động sáng tạo.  
Hội thảo góp ý Dự thảo công tác thi đua khen thưởng

Hội thảo góp ý Dự thảo công tác thi đua khen thưởng

Ngày 26/10/2013, Công đoàn Công Thương Việt Nam tổ chức Hội thảo tham gia góp ý Dự thảo Quy chế thi đua khen thưởng và Quy chế Công nhân giỏi ngành Công Thương trong hệ thống công đoàn.  
Cụm thi đua Khối 6 Công đoàn ngành Trung ương thông qua đề cương khảo sát và kiểm tra các đơn vị

Cụm thi đua Khối 6 Công đoàn ngành Trung ương thông qua đề cương khảo sát và kiểm tra các đơn vị

Ngày 22 tháng 11 năm 2013, sáu Công đoàn Ngành Trung ương, gồm: Công đoàn Công Thương VN, Công đoàn Ngân Hàng VN, Công đoàn Bưu Điện VN, Công đoàn Giao thông Vận tải VN, Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn VN và Công đoàn Xây dựng VN đã tổ chức họp chuẩn bị cho công tác tổng kết thi đua Cụm Khối 6 ngành Trung ương năm 2013