Thứ hai, ngày 23 tháng 09 năm 2019
Thứ hai, ngày 23 tháng 09 năm 2019

Thi đua, khen thưởng

Công đoàn Công Thương Việt Nam: Tôn vinh những nhân tố điển hình

Công đoàn Công Thương Việt Nam: Tôn vinh những nhân tố điển hình

Phong trào được triển khai rộng khắp, kích thích được tinh thần làm việc, giúp NLĐ phát huy hết tiềm năng  
Phong trào thi đua góp phần quan trọng cho phát triển sản xuất, kinh doanh ngành Công Thương

Phong trào thi đua góp phần quan trọng cho phát triển sản xuất, kinh doanh ngành Công Thương

Phong trào thi đua đã góp phần quan trọng vào hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, nhiệm vụ chính trị của các đơn vị, doanh nghiệp và Ngành  
Hội nghị giao ước thi đua khối 6 CĐN Trung ương

Hội nghị giao ước thi đua khối 6 CĐN Trung ương

Hội nghị đã thông qua quy chế hoạt động thi đua, bản giao ước thi đua và bảng chấm điểm thi đua của khối 6 Công đoàn Ngành Trung ương năm 2015  
Tổng Liên đoàn làm việc với CĐCTVN về công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2010 – 2013

Tổng Liên đoàn làm việc với CĐCTVN về công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2010 – 2013

Từ sự sát sao chỉ đạo của Công đoàn Công Thương Việt Nam phong trào "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo" của các cấp công đoàn trong ngành Công Thương công nhận trên 2.000 CNLĐ tiêu biểu  
Lao động ngành Công Thương: Sáng tạo để phát triển

Lao động ngành Công Thương: Sáng tạo để phát triển

Năm 2013, toàn ngành Công Thương có hơn 20.000 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm lợi trên 4.000 tỷ đồng