Chủ nhật, ngày 31 tháng 05 năm 2020
Chủ nhật, ngày 31 tháng 05 năm 2020

Thi đua, khen thưởng

Tăng cường bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn

Tăng cường bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn

Khối 6 Công đoàn ngành Trung ương đã ký kết, thực hiện giao ước thi đua năm 2017  
Lao động sáng tạo: Thúc đẩy phát triển sản xuất

Lao động sáng tạo: Thúc đẩy phát triển sản xuất

Các cấp công đoàn ngành Công Thương thường xuyên phát động và tổ chức sâu rộng trong công nhân, viên chức lao động (CNVCLĐ) phong trào thi đua lao động sáng tạo  
CĐCTVN: Đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”

CĐCTVN: Đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”

Công đoàn Công Thương Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai những phong trào thi đua thiết thực hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên  
Phong trào thi đua Công đoàn Công Thương Việt Nam: Truyền lửa nhiệt huyết

Phong trào thi đua Công đoàn Công Thương Việt Nam: Truyền lửa nhiệt huyết

Nhiều công nhân trực tiếp sản xuất đã vươn lên trở thành những cán bộ kỹ thuật, quản đốc, trưởng ca xuất sắc hay giám đốc xí nghiệp giỏi  
CĐCTVN: Đi đầu trong các phong trào thi đua

CĐCTVN: Đi đầu trong các phong trào thi đua

16.200 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm lợi trên 3.300 tỷ đồng… là những con số ấn tượng từ các phong trào thi đua trong toàn ngành Công Thương năm 2016  
CĐCTVN: Nhân rộng các phong trào thi đua

CĐCTVN: Nhân rộng các phong trào thi đua

5 năm qua, các đơn vị trong toàn ngành Công Thương đã có hàng nghìn sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm lợi trên 600 tỷ đồng