Thứ tư, ngày 27 tháng 03 năm 2019
Thứ tư, ngày 27 tháng 03 năm 2019

Thi đua, khen thưởng

CĐCTVN: Giúp đoàn viên phát huy sáng kiến, sáng tạo làm lợi cho doanh nghiệp

CĐCTVN: Giúp đoàn viên phát huy sáng kiến, sáng tạo làm lợi cho doanh nghiệp

Trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, toàn Ngành đã có hơn 10 vạn sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, làm lợi hơn 1.400 tỉ đồng  
CĐCTVN: Vun đắp niềm tin, kỳ vọng của người lao động

CĐCTVN: Vun đắp niềm tin, kỳ vọng của người lao động

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của BCH CĐCTVN trong chỉ đạo công tác phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn  
Tổng kết công tác năm 2017 và ký giao ước thi đua của  Khối Thi đua 06 Công đoàn Ngành Trung ương

Tổng kết công tác năm 2017 và ký giao ước thi đua của Khối Thi đua 06 Công đoàn Ngành Trung ương

Ngày 09/01/2018, Khối Thi đua 06 Công đoàn Ngành Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và Ký giao ước thi đua năm 2018  
Khối 06 CĐ ngành TW khảo sát công tác thi đua công đoàn tại VEAM

Khối 06 CĐ ngành TW khảo sát công tác thi đua công đoàn tại VEAM

Ngày 19/12/2017 tại Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP đã diễn ra Hội nghị khảo sát công tác thi đua công đoàn  
CĐCTVN: Tổng kết công tác công đoàn khối các trường đào tạo năm học 2016-2017

CĐCTVN: Tổng kết công tác công đoàn khối các trường đào tạo năm học 2016-2017

Chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp công nhân viên chức là một trong 08 phương hướng, nhiệm vụ công tác của CĐCTVN  
Khối 06 Công đoàn ngành Trung ương: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017

Khối 06 Công đoàn ngành Trung ương: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017

Các công đoàn Ngành trong Khối cần tiếp tục các hoạt động, các phong trào thi đua để thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm