Thứ năm, ngày 12 tháng 12 năm 2019
Thứ năm, ngày 12 tháng 12 năm 2019

Hoàng Sa, Trường Sa

Hiệp định về Quy chế biên giới quốc gia giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHDCND Lào (01/3/1990)

Hiệp định về Quy chế biên giới quốc gia giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHDCND Lào (01/3/1990)

Đây là một văn bản pháp lý quốc tế chứa đựng đầy đủ các quy phạm pháp luật cơ bản cũng như các thủ tục cần thiết điều chỉnh các mối quan hệ phát sinh trong các hoạt động của cả hai bên  
Thăm, tặng quà quân, dân huyện đảo Trường Sa

Thăm, tặng quà quân, dân huyện đảo Trường Sa

Công đoàn Công Thương Việt Nam đã ủng hộ quân, dân huyện đảo Trường Sa 500 triệu đồng  
Nội dung cơ bản của Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc

Nội dung cơ bản của Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc

Hiệp định đặt cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác quản lý, bảo vệ biên giới đất liền 2 nước trong tình hình mới  
Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHND Trung Hoa

Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHND Trung Hoa

Hiệp định này được ký kết tại Bắc Kinh ngày 18 tháng 11 năm 2009, có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 7 năm 2010  
Nội dung Nghị định thư Phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc

Nội dung Nghị định thư Phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc

Tạo cơ sở vững chắc cho công tác quản lý biên giới, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển