Thứ ba, ngày 14 tháng 07 năm 2020
Thứ ba, ngày 14 tháng 07 năm 2020

Hoàng Sa, Trường Sa

Sửa đổi quy định về sử dụng ngoại tệ tại biên giới

Sửa đổi quy định về sử dụng ngoại tệ tại biên giới

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 8/2/2016  
Bộ Ngoại giao Việt Nam trả lời về khu vực biên giới Việt Nam - Cam-pu-chia

Bộ Ngoại giao Việt Nam trả lời về khu vực biên giới Việt Nam - Cam-pu-chia

Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý, lịch sử và quản lý thực tế để khẳng định khu vực này luôn thuộc chủ quyền hoàn toàn và đầy đủ của Việt Nam  
Yêu cầu Đài Loan chấm dứt ngay việc xây ngọn hải đăng ở Trường Sa

Yêu cầu Đài Loan chấm dứt ngay việc xây ngọn hải đăng ở Trường Sa

Đây là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam đồng thời yêu cầu phía Đài Loan chấm dứt ngay hoạt động sai trái này  
Một số quy định về quản lý, bảo vệ khu vực biên giới biển

Một số quy định về quản lý, bảo vệ khu vực biên giới biển

Nghị định số 161/2003/NĐ-CP ngày 18/12/2003 của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới biển quy định cụ thể về quản lý, bảo vệ khu vực biên giới biển tại chương IV  
Hiệp định về Quy chế biên giới quốc gia giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHDCND Lào (01/3/1990)

Hiệp định về Quy chế biên giới quốc gia giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHDCND Lào (01/3/1990)

Đây là một văn bản pháp lý quốc tế chứa đựng đầy đủ các quy phạm pháp luật cơ bản cũng như các thủ tục cần thiết điều chỉnh các mối quan hệ phát sinh trong các hoạt động của cả hai bên  
Thăm, tặng quà quân, dân huyện đảo Trường Sa

Thăm, tặng quà quân, dân huyện đảo Trường Sa

Công đoàn Công Thương Việt Nam đã ủng hộ quân, dân huyện đảo Trường Sa 500 triệu đồng