Thứ tư, ngày 20 tháng 10 năm 2021
Thứ tư, ngày 20 tháng 10 năm 2021

Thông tin tổng hợp

Giải pháp nhằm phát triển xuất khẩu bền vững trong những tháng cuối năm

Giải pháp nhằm phát triển xuất khẩu bền vững trong những tháng cuối năm

Tập trung xử lý tốt một số vấn đề ở các khu vực thị trường lớn  
Tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại tháng 6 và 6 tháng năm 2021

Tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại tháng 6 và 6 tháng năm 2021

Nền kinh tế nước ta vẫn còn rất nhiều khó khăn, thách thức.  
Bảo đảm thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế-xã hội đã đề ra

Bảo đảm thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế-xã hội đã đề ra

Quán triệt thật đúng, tổ chức thực hiện thật tốt các chủ trương, quyết sách lớn của Đại hội XIII  
Tăng cường công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới

Tăng cường công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới

Ban cán sự đảng Bộ Công Thương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016  
8 nhóm đối tượng được đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp từ 1.1.2022

8 nhóm đối tượng được đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp từ 1.1.2022

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất tăng thêm 15% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng cho 8 nhóm đối tượng từ ngày 1.1.2022.  
Ngày Quốc khánh 2.9, công chức, người lao động được nghỉ mấy ngày?

Ngày Quốc khánh 2.9, công chức, người lao động được nghỉ mấy ngày?

Ngày Quốc khánh 2.9, công chức, người lao động được nghỉ mấy ngày?