Thứ tư, ngày 22 tháng 05 năm 2019
Thứ tư, ngày 22 tháng 05 năm 2019

Thông tin tổng hợp

Trao quyết định hưởng chế độ hưu trí và tri ân các Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XI

Trao quyết định hưởng chế độ hưu trí và tri ân các Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XI

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đã đến dự và phát biểu tại buổi Lễ.  
Ra mắt Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Ra mắt Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Thủ tướng Chính phủ đã đến dự và phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Ủy ban.  
Danh sách Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII

Danh sách Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII

Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 161 ủy viên.  
Toàn văn Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Toàn văn Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Nghị quyết được 100% đại biểu thông qua tại Đại hội.  
Bế mạc Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Bế mạc Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII ra mắt tại Đại hội  
Đại hội XII Công đoàn Việt Nam thảo luận những chủ đề trọng tâm trong hoạt động công đoàn

Đại hội XII Công đoàn Việt Nam thảo luận những chủ đề trọng tâm trong hoạt động công đoàn

Đồng chí Trần Quang Huy, Chủ tịch CĐCTVN đồng chủ trì điều hành Trung tâm thảo luận số 2.