Thứ tư, ngày 20 tháng 03 năm 2019
Thứ tư, ngày 20 tháng 03 năm 2019

Thông tin tổng hợp

Lễ vinh danh 60 “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động”

Lễ vinh danh 60 “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động”

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường tham dự và phát biểu tại buổi Lễ  
Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu khai mạc Hội nghị.  
Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ hai, khóa XII

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ hai, khóa XII

Chủ tịch Bùi Văn Cường nêu 10 nội dung lớn sẽ được thảo luận tại Hội nghị lần này.  
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ Nhất (khóa XII)

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ Nhất (khóa XII)

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường chủ trì Hội nghị