Thứ sáu, ngày 16 tháng 11 năm 2018
Thứ sáu, ngày 16 tháng 11 năm 2018

Tư vấn pháp luật

Chế độ bảo hiểm khi nghỉ thai sản

Chế độ bảo hiểm khi nghỉ thai sản

Xin hỏi, trường hợp này tôi có được yêu cầu Công đoàn Công ty bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình không?  
Các nguyên tắc trong giải quyết tranh chấp lao động

Các nguyên tắc trong giải quyết tranh chấp lao động

Tôn trọng, bảo đảm để các bên tự thương lượng, quyết định trong giải quyết tranh chấp lao động  
Thời gian và mức hưởng trợ cấp thất nghiệp

Thời gian và mức hưởng trợ cấp thất nghiệp

Thời gian được hưởng và mức trợ cấp thất nghiệp mà cơ quan BHXH trả cho người lao động được tính như thế nào?  
Các hình thức trả lương

Các hình thức trả lương

Người sử dụng lao động có quyền ấn định hình thức trả lương hay phải thỏa thuận với người lao động?  
Quy định về làm thêm giờ

Quy định về làm thêm giờ

Xin hỏi, việc bắt công nhân làm thêm như vậy có vi phạm quy định về thời giờ làm việc 8 giờ một ngày và 24 giờ một tuần không?  
Quy định thời hiệu xử lý kỷ luật lao động

Quy định thời hiệu xử lý kỷ luật lao động

Xin hỏi trong trường hợp này, việc xử lý kỷ luật lao động đối với chị X đã hết thời hiệu chưa? Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?