Thứ sáu, ngày 18 tháng 01 năm 2019
Thứ sáu, ngày 18 tháng 01 năm 2019

Tư vấn pháp luật

34 bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH

34 bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH

Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 15/2016/TT-BYT quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH  
Quy định như thế nào về việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể?

Quy định như thế nào về việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể?

Thời giờ làm việc của người lao động tại doanh nghiệp A được thực hiện theo hợp đồng lao động hay theo thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp?  
Thỏa ước lao động tập thể vô hiệu trong trường hợp nào?

Thỏa ước lao động tập thể vô hiệu trong trường hợp nào?

Thỏa ước lao động tập thể vô hiệu trong trường hợp nào? Cơ quan nào có quyền tuyên bố thỏa ước lao động tập thể vô hiệu?  
DN có trách nhiệm cung cấp thông tin theo yêu cầu của Công đoàn không?

DN có trách nhiệm cung cấp thông tin theo yêu cầu của Công đoàn không?

Công đoàn Công ty A đề nghị Công ty A cung cấp đầy đủ một số thông tin liên quan đến tổ chức, hoạt động của Công ty để Công đoàn tổ chức đối thoại giữa công nhân và lãnh đạo công ty  
Chế độ bảo hiểm khi nghỉ thai sản

Chế độ bảo hiểm khi nghỉ thai sản

Xin hỏi, trường hợp này tôi có được yêu cầu Công đoàn Công ty bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình không?  
Các nguyên tắc trong giải quyết tranh chấp lao động

Các nguyên tắc trong giải quyết tranh chấp lao động

Tôn trọng, bảo đảm để các bên tự thương lượng, quyết định trong giải quyết tranh chấp lao động