Thứ tư, ngày 20 tháng 03 năm 2019
Thứ tư, ngày 20 tháng 03 năm 2019

Tư vấn pháp luật

Nghỉ bệnh có thể được hưởng 100% lương

Nghỉ bệnh có thể được hưởng 100% lương

Khi nghỉ bệnh thì có được hưởng lương không và nếu được hưởng lương thì mức hưởng như thế nào?  
Trách nhiệm bồi thường khi làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của NSDLĐ

Trách nhiệm bồi thường khi làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của NSDLĐ

Người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động thì phải bồi thường  
Tính bảo hiểm xã hội sau khi bị kỷ luật

Tính bảo hiểm xã hội sau khi bị kỷ luật

Nếu được thì thủ tục hồ sơ gồm những gì?  
Trường hợp lao động nam được nghỉ hưu ở tuổi 55

Trường hợp lao động nam được nghỉ hưu ở tuổi 55

Công ty tái cơ cấu, một số công nhân nghỉ việc chờ chế độ theo Nghị định 91/2010/NĐ-CP  
34 bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH

34 bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH

Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 15/2016/TT-BYT quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH  
Quy định như thế nào về việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể?

Quy định như thế nào về việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể?

Thời giờ làm việc của người lao động tại doanh nghiệp A được thực hiện theo hợp đồng lao động hay theo thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp?