Thứ tư, ngày 20 tháng 03 năm 2019
Thứ tư, ngày 20 tháng 03 năm 2019

Tư vấn pháp luật

Nghỉ hưu trước tuổi có được trợ cấp thất nghiệp?

Nghỉ hưu trước tuổi có được trợ cấp thất nghiệp?

Phải nộp đơn trước bao nhiêu ngày để được lĩnh tiền trợ cấp thất nghiệp sau khi nghỉ việc? Mức hưởng và cách tính như thế nào?  
Chấm dứt Hợp đồng lao động phải báo trước 45 ngày

Chấm dứt Hợp đồng lao động phải báo trước 45 ngày

Vậy, thời gian thông báo trước là 45 ngày hay 45 ngày làm việc?  
Nâng mức chi tiền ăn giữa ca, tạm ứng lương cho người lao động

Nâng mức chi tiền ăn giữa ca, tạm ứng lương cho người lao động

Hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng của người lao động làm việc trong công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước. Theo đó:  
Quỹ khen thưởng, phúc lợi trong công ty do Nhà nước chi phối

Quỹ khen thưởng, phúc lợi trong công ty do Nhà nước chi phối

Ngày 01/9/2016, Bộ LĐ-TB&XH ban hành Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng  
Năm 2017, mức đóng bảo hiểm quy định thế nào?

Năm 2017, mức đóng bảo hiểm quy định thế nào?

Có phải tỷ lệ đóng BHXH cứ hai năm sẽ tăng một lần. Nếu có thay đổi thì tỷ lệ đóng BHXH năm 2017 là bao nhiêu?  
Làm rõ một số vướng mắc khi thực hiện Luật BHXH

Làm rõ một số vướng mắc khi thực hiện Luật BHXH

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội làm rõ một số vướng mắc khi thực hiện chế độ BHXH theo Luật BHXH năm 2014