Thứ sáu, ngày 16 tháng 11 năm 2018
Thứ sáu, ngày 16 tháng 11 năm 2018

Tư vấn pháp luật

Quy trình thương lượng tập thể được thực hiện như thế nào?

Quy trình thương lượng tập thể được thực hiện như thế nào?

Điều 71 BLLĐ năm 2012 quy định cụ thể quy trình thương lượng tập thể như sau:  
Nghĩa vụ tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động

Nghĩa vụ tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động

Điều 152 Bộ luật Lao động 2012 quy định về nghĩa vụ chăm sóc sức khỏe cho người lao động của người sử dụng lao động như sau  
Trả lương cho cán bộ CĐ khi tham gia tập huấn công tác công đoàn?

Trả lương cho cán bộ CĐ khi tham gia tập huấn công tác công đoàn?

Trường hợp này, Công ty A có vi phạm quy định của Luật Công đoàn năm 2012 không?  
Trách nhiệm của Nhà nước với Công đoàn

Trách nhiệm của Nhà nước với Công đoàn

Điều 21 Luật Công đoàn năm 2012 quy định trách nhiệm của Nhà nước đối với Công đoàn  
Nghỉ bệnh có thể được hưởng 100% lương

Nghỉ bệnh có thể được hưởng 100% lương

Khi nghỉ bệnh thì có được hưởng lương không và nếu được hưởng lương thì mức hưởng như thế nào?  
Trách nhiệm bồi thường khi làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của NSDLĐ

Trách nhiệm bồi thường khi làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của NSDLĐ

Người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động thì phải bồi thường