Thứ sáu, ngày 16 tháng 11 năm 2018
Thứ sáu, ngày 16 tháng 11 năm 2018

Tư vấn pháp luật

Thời gian thử việc

Thời gian thử việc

Tuyển lao động phổ thông vào làm công nhân may, thử việc 30 ngày có đúng không?  
Trợ cấp thôi việc

Trợ cấp thôi việc

Nay tôi được tuyển dụng lại làm việc tại công ty đó thì tôi có phải hoàn trả khoản trợ cấp đã nhận không?  
Điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp?

Điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp?

Để được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, người thất nghiệp phải có các điều kiện gì?  
Bị thai lưu thì được hưởng chế độ thai sản như thế nào?

Bị thai lưu thì được hưởng chế độ thai sản như thế nào?

Người lao động nghỉ thai sản trước gần 2 tháng nhưng đến ngày sinh thì thai bị chết lưu. Vậy lao động này hưởng chế độ thai sản thế nào?  
Nghỉ hưu trước tuổi có được trợ cấp thất nghiệp?

Nghỉ hưu trước tuổi có được trợ cấp thất nghiệp?

Phải nộp đơn trước bao nhiêu ngày để được lĩnh tiền trợ cấp thất nghiệp sau khi nghỉ việc? Mức hưởng và cách tính như thế nào?  
Chấm dứt Hợp đồng lao động phải báo trước 45 ngày

Chấm dứt Hợp đồng lao động phải báo trước 45 ngày

Vậy, thời gian thông báo trước là 45 ngày hay 45 ngày làm việc?