Thứ sáu, ngày 18 tháng 01 năm 2019
Thứ sáu, ngày 18 tháng 01 năm 2019

Tư vấn pháp luật

Công ty cũ ngừng hoạt động, chốt sổ BHXH thế nào?

Công ty cũ ngừng hoạt động, chốt sổ BHXH thế nào?

Hủy quá trình tham gia BHXH tại công ty cũ, chỉ cần ghi nhận và chốt sổ quá trình tham gia BHXH ở công ty hiện tại thì thủ tục thế nào?  
Hợp đồng lao động có thời hạn

Hợp đồng lao động có thời hạn

Tôi vào làm việc cho công ty may với chức danh nghề công nhân may, vậy tôi phải được ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn có đúng không?  
Được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút tính vào giờ làm việc

Được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút tính vào giờ làm việc

Công ty của bà có quy định thời giờ làm việc không quá 8 giờ/ngày, nhưng lại chia nhỏ thời gian nghỉ và không tính vào thời gian làm việc  
Căn cứ trả lương, thưởng tại doanh nghiệp

Căn cứ trả lương, thưởng tại doanh nghiệp

Khi thanh toán chế độ nghỉ phép năm thì tính như thế nào? Những người không nghỉ phép có được thanh toán không?  
Thời gian thử việc

Thời gian thử việc

Tuyển lao động phổ thông vào làm công nhân may, thử việc 30 ngày có đúng không?  
Trợ cấp thôi việc

Trợ cấp thôi việc

Nay tôi được tuyển dụng lại làm việc tại công ty đó thì tôi có phải hoàn trả khoản trợ cấp đã nhận không?