Thứ sáu, ngày 16 tháng 11 năm 2018
Thứ sáu, ngày 16 tháng 11 năm 2018

Tư vấn pháp luật

Điều kiện nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau dài ngày

Điều kiện nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau dài ngày

Có thể làm đơn xin nghỉ dài ngày, công chứng bản sao giấy ra viện từ năm 2011 để nghỉ theo chế độ đối với trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo không?  
Cách tính mức lương hưu theo Luật BHXH

Cách tính mức lương hưu theo Luật BHXH

Tại Khoản 4 Điều 56 Luật BHXH năm 2014 quy định  
Người về hưu sớm hưởng lương thế nào?

Người về hưu sớm hưởng lương thế nào?

Có được hưởng chế độ theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP không? Nếu không được, có được nghỉ hưu trước tuổi không, chế độ như thế nào và tỷ lệ lương hưu bao nhiêu %?  
Điều kiện hỗ trợ đào tạo lao động mất việc

Điều kiện hỗ trợ đào tạo lao động mất việc

Thông tư 152/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 04/12/2016  
Đối tượng được Nhà nước hỗ trợ tham gia BHXH tự nguyện

Đối tượng được Nhà nước hỗ trợ tham gia BHXH tự nguyện

BHXH tự nguyện là loại hình BHXH do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất