Thứ sáu, ngày 18 tháng 01 năm 2019
Thứ sáu, ngày 18 tháng 01 năm 2019

Tư vấn pháp luật

Để được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp người thất nghiệp phải có các điều kiện gì?

Để được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp người thất nghiệp phải có các điều kiện gì?

Người thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau  
Chế độ với trường hợp nghỉ việc điều trị tai nạn lao động

Chế độ với trường hợp nghỉ việc điều trị tai nạn lao động

Công ty có trả lương cho những ngày nghỉ để điều trị và trả chi phí y tế cho việc điều trị không?  
Điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng BHXH năm 2017

Điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng BHXH năm 2017

Thông tư 42/2016/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 11/02/2017; các quy định tại Thông tư này áp dụng kể từ 01/01/2017  
04 loại “lương tối thiểu” áp dụng trong năm 2017

04 loại “lương tối thiểu” áp dụng trong năm 2017

Xin cập nhật 04 loại “lương tối thiểu” áp dụng trong năm 2017 để quý thành viên thuận tiện theo dõi  
Suy giảm khả năng lao động 61%, được nghỉ hưu sớm?

Suy giảm khả năng lao động 61%, được nghỉ hưu sớm?

Lao động làm công việc nặng nhọc độc hại được những ưu tiên gì hơn lao động phổ thông?