Thứ sáu, ngày 16 tháng 11 năm 2018
Thứ sáu, ngày 16 tháng 11 năm 2018

Tư vấn pháp luật

Suy giảm khả năng lao động 61%, được nghỉ hưu sớm?

Suy giảm khả năng lao động 61%, được nghỉ hưu sớm?

Lao động làm công việc nặng nhọc độc hại được những ưu tiên gì hơn lao động phổ thông?  
Về hưu trước năm 2018, lương hưu sẽ cao hơn

Về hưu trước năm 2018, lương hưu sẽ cao hơn

Lao động có thể xin về hưu sớm (nếu đủ điều kiện hưởng lương hưu) để được hưởng lợi từ cách tính lương hưu theo kiểu cũ  
Văn bản tiền lương, lao động, bảo hiểm nổi bật đầu tháng 12/2016

Văn bản tiền lương, lao động, bảo hiểm nổi bật đầu tháng 12/2016

Cập nhật một số văn bản mới nổi bật về lao động - tiền lương, bảo hiểm  
Điều kiện về độ tuổi hưởng lương hưu

Điều kiện về độ tuổi hưởng lương hưu

Nếu được hưởng lương hưu thì thủ tục và trình tự giải quyết như thế nào?  
Có được nghỉ hưu ở tuổi 45?

Có được nghỉ hưu ở tuổi 45?

Cần làm gì để được nghỉ hưu, có phải giám định sức khỏe không, giám định ở đâu?