Thứ tư, ngày 20 tháng 03 năm 2019
Thứ tư, ngày 20 tháng 03 năm 2019

Tư vấn pháp luật

Làm việc sau nghỉ hưu có được trợ cấp khi thôi việc?

Làm việc sau nghỉ hưu có được trợ cấp khi thôi việc?

Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành về việc chi trả trợ cấp thôi việc không phân biệt đối với người lao động đã hoặc chưa nghỉ chế độ hưu trí  
04 chính sách về lao động, tiền lương có hiệu lực từ tháng 02/2017

04 chính sách về lao động, tiền lương có hiệu lực từ tháng 02/2017

Xin giới thiệu toàn bộ chính sách mới về lao động, tiền lương bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 - 28/02/2017  
Mức lương hưu hàng tháng khi nghỉ trước tuổi

Mức lương hưu hàng tháng khi nghỉ trước tuổi

Người lao động khi nghỉ việc được hưởng lương hưu khi có đủ điều kiện về tuổi đời và thời gian đóng BHXH  
Cách tính lương làm vào ngày tết cổ truyền

Cách tính lương làm vào ngày tết cổ truyền

Tổng hợp giải đáp thắc mắc về tiền lương ngày lễ, tết theo quy định hiện hành  
Để được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp người thất nghiệp phải có các điều kiện gì?

Để được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp người thất nghiệp phải có các điều kiện gì?

Người thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau  
Chế độ với trường hợp nghỉ việc điều trị tai nạn lao động

Chế độ với trường hợp nghỉ việc điều trị tai nạn lao động

Công ty có trả lương cho những ngày nghỉ để điều trị và trả chi phí y tế cho việc điều trị không?