Thứ tư, ngày 20 tháng 03 năm 2019
Thứ tư, ngày 20 tháng 03 năm 2019

Tư vấn pháp luật

Nghỉ việc từ 50 tuổi có thể được hưởng lương hưu

Nghỉ việc từ 50 tuổi có thể được hưởng lương hưu

Người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây  
Thêm khoản thu nhập sẽ tính đóng BHXH từ 01/01/2018

Thêm khoản thu nhập sẽ tính đóng BHXH từ 01/01/2018

Đó là các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương  
Người lao động không đóng BHXH bắt buộc có được không?

Người lao động không đóng BHXH bắt buộc có được không?

Trường hợp lao động nữ nêu trên nếu làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ 3 tháng trở lên thì thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc  
Đi công tác vào Chủ nhật có tính làm thêm giờ?

Đi công tác vào Chủ nhật có tính làm thêm giờ?

Để bảo đảm thời gian, ông Hoàng phải đi từ Chủ nhật. Ông Hoàng hỏi, ông có được thanh toán tiền làm thêm giờ không?  
Rà soát thực hiện lương tối thiểu vùng để tiếp tục tăng lương năm 2018

Rà soát thực hiện lương tối thiểu vùng để tiếp tục tăng lương năm 2018

Kết quả quá trình rà soát, lấy ý kiến tham gia gửi về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 30/4/2017  
Trợ cấp thất nghiệp khi đã có việc làm

Trợ cấp thất nghiệp khi đã có việc làm

Thời điểm ông Phan Anh đăng ký thất nghiệp thỏa mãn các điều kiện theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 100/2012/NĐ-CP nêu trên thì được hưởng BHTN