Thứ sáu, ngày 16 tháng 11 năm 2018
Thứ sáu, ngày 16 tháng 11 năm 2018

Tư vấn pháp luật

Trường hợp nào sinh con được hưởng BHYT 100%?

Trường hợp nào sinh con được hưởng BHYT 100%?

Việc sinh thường hay sinh mổ phụ thuộc vào tình trạng của người bệnh và chỉ định của bác sĩ điều trị  
Từ 2018, đóng BHXH theo tổng thu nhập

Từ 2018, đóng BHXH theo tổng thu nhập

Năm 2018 bà có thể yêu cầu công ty đóng BHXH theo thu nhập 12 triệu đồng không?  
Giảm mạnh thời gian nộp bảo hiểm xã hội, thuế

Giảm mạnh thời gian nộp bảo hiểm xã hội, thuế

Mục tiêu hết năm 2017 đạt tối thiểu trung bình các nước ASEAN 4 trên các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh; đặc biệt là thời gian thực hiện các thủ tục  
Thời gian nghỉ ốm đau và chế độ ốm đau của người lao động được quy định như thế nào?

Thời gian nghỉ ốm đau và chế độ ốm đau của người lao động được quy định như thế nào?

Sau hơn 1 tháng, công ty không nhận nữa vì lý do nghỉ quá lâu  
Làm việc sau nghỉ hưu có được trợ cấp khi thôi việc?

Làm việc sau nghỉ hưu có được trợ cấp khi thôi việc?

Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành về việc chi trả trợ cấp thôi việc không phân biệt đối với người lao động đã hoặc chưa nghỉ chế độ hưu trí  
04 chính sách về lao động, tiền lương có hiệu lực từ tháng 02/2017

04 chính sách về lao động, tiền lương có hiệu lực từ tháng 02/2017

Xin giới thiệu toàn bộ chính sách mới về lao động, tiền lương bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 - 28/02/2017