Thứ tư, ngày 20 tháng 03 năm 2019
Thứ tư, ngày 20 tháng 03 năm 2019

Tư vấn pháp luật

Công thức tính lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2017

Công thức tính lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2017

Xem thêm ví dụ tại Thông tư 18/2017/TT-BLĐTBXH có hiệu lực ngày 15/8/2017  
Nhiệm kỳ đại hội công đoàn các cấp như thế nào?

Nhiệm kỳ đại hội công đoàn các cấp như thế nào?

Khoản 2, Điều 10 Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI quy định nhiệm kỳ đại hội công đoàn các cấp  
Tăng công tác phí cho công chức, viên chức từ ngày 1/7/2017

Tăng công tác phí cho công chức, viên chức từ ngày 1/7/2017

Từ ngày 1/7/2017, Thông tư số 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị chính thức có hiệu lực  
Hướng dẫn mới về thực hiện các chế độ BHXH từ 01/7/2017

Hướng dẫn mới về thực hiện các chế độ BHXH từ 01/7/2017

Công văn 2696/BHXH-CSXH được ban hành ngày 29/6/2017  
Tăng trợ cấp thai sản từ ngày 1/7/2017

Tăng trợ cấp thai sản từ ngày 1/7/2017

Mức trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi (trợ cấp thai sản) sẽ tăng hơn 7,4% so với mức hiện hành do tăng lương cơ sở  
09 chính sách lao động, tiền lương có hiệu lực từ đầu tháng 7/2017

09 chính sách lao động, tiền lương có hiệu lực từ đầu tháng 7/2017

Từ ngày 01 - 10/7/2017, nhiều chính sách mới về lao động, tiền lương bắt đầu có hiệu lực thi hành