Thứ sáu, ngày 18 tháng 01 năm 2019
Thứ sáu, ngày 18 tháng 01 năm 2019

Tư vấn pháp luật

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2017

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2017

Sửa đổi tiêu chí đánh giá, phân loại viên chức; mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước..  
Cách tính nhiệm kỳ Đại hội như thế nào cho đúng?

Cách tính nhiệm kỳ Đại hội như thế nào cho đúng?

Nhiệm kỳ Đại hội là khoảng thời gian hoạt động công đoàn, tính từ thời điểm đại hội lần này đến kỳ đại hội tiếp theo của công đoàn cùng cấp  
Thời gian nghỉ điều trị tai nạn lao động có đóng BHXH?

Thời gian nghỉ điều trị tai nạn lao động có đóng BHXH?

Tời gian này công ty có phải đóng BHXH cho người lao động không?  
Đại hội bất thường đối với các cấp công đoàn thực hiện khi nào?

Đại hội bất thường đối với các cấp công đoàn thực hiện khi nào?

Những ai thuộc thành phận đại biểu chính thức dự Đại hội bất thường?  
Hình thức tổ chức Đại hội công đoàn như thế nào?

Hình thức tổ chức Đại hội công đoàn như thế nào?

"Đại hội công đoàn các cấp có hai hình thức: Đại hội đại biểu và đại hội toàn thể đoàn viên"  
Lương tối thiểu vùng 2018: Tăng từ 180 - 230 nghìn đồng

Lương tối thiểu vùng 2018: Tăng từ 180 - 230 nghìn đồng

Hội đồng tiền lương Quốc gia đã chốt mức lương tối thiểu vùng 2018, với mức cụ thể như sau