Thứ hai, ngày 19 tháng 11 năm 2018
Thứ hai, ngày 19 tháng 11 năm 2018

Tư vấn pháp luật

Đại hội bất thường đối với các cấp công đoàn thực hiện khi nào?

Đại hội bất thường đối với các cấp công đoàn thực hiện khi nào?

Những ai thuộc thành phận đại biểu chính thức dự Đại hội bất thường?  
Hình thức tổ chức Đại hội công đoàn như thế nào?

Hình thức tổ chức Đại hội công đoàn như thế nào?

"Đại hội công đoàn các cấp có hai hình thức: Đại hội đại biểu và đại hội toàn thể đoàn viên"  
Lương tối thiểu vùng 2018: Tăng từ 180 - 230 nghìn đồng

Lương tối thiểu vùng 2018: Tăng từ 180 - 230 nghìn đồng

Hội đồng tiền lương Quốc gia đã chốt mức lương tối thiểu vùng 2018, với mức cụ thể như sau  
Chính sách Lao động - Tiền lương có hiệu lực từ 15/8/2017

Chính sách Lao động - Tiền lương có hiệu lực từ 15/8/2017

Các chính sách mới về Lao động - Tiền lương bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2017  
18 quy trình kiểm định kỹ thuật ATLĐ của Bộ Công Thương

18 quy trình kiểm định kỹ thuật ATLĐ của Bộ Công Thương

Bộ Công Thương ban hành Thông tư 10/2017/TT-BCT về 18 quy trình kiểm định kỹ thuật (KĐKT) an toàn lao động (ATLĐ)  
Công thức tính lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2017

Công thức tính lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2017

Xem thêm ví dụ tại Thông tư 18/2017/TT-BLĐTBXH có hiệu lực ngày 15/8/2017