Thứ tư, ngày 27 tháng 03 năm 2019
Thứ tư, ngày 27 tháng 03 năm 2019

Tư vấn pháp luật

Đẩy mạnh cải cách chế độ tiền lương cho cán bộ, công chức

Đẩy mạnh cải cách chế độ tiền lương cho cán bộ, công chức

Nghị quyết 56/2017/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 24/11/2017  
Từ ngày 1.1.2018, “nền” tiền lương đóng BHXH bắt buộc sẽ bao gồm cả phụ cấp và các khoản bổ sung

Từ ngày 1.1.2018, “nền” tiền lương đóng BHXH bắt buộc sẽ bao gồm cả phụ cấp và các khoản bổ sung

Đối tượng đóng BHXH bắt buộc theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định  
Từ 1/1/2018: Nhiều thay đổi trong phương thức đóng bảo hiểm xã hội

Từ 1/1/2018: Nhiều thay đổi trong phương thức đóng bảo hiểm xã hội

Các doanh nghiệp và người lao động (NLĐ) cần chú ý một số thay đổi trong phương thức đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho NLĐ  
Quy định về việc hỗ trợ học nghề cho người lao động

Quy định về việc hỗ trợ học nghề cho người lao động

Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có nhu cầu học nghề phải nộp trực tiếp 1 bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề  
Tiền lương tháng đóng BHXH không phải là toàn bộ thu nhập

Tiền lương tháng đóng BHXH không phải là toàn bộ thu nhập

Tiền lương tháng đóng BHXH không phải là toàn bộ thu nhập của người lao động như ý kiến gần đây của một số doanh nghiệp  
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2017

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2017

Sửa đổi tiêu chí đánh giá, phân loại viên chức; mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước..