Thứ sáu, ngày 16 tháng 11 năm 2018
Thứ sáu, ngày 16 tháng 11 năm 2018

Tư vấn pháp luật

Những công việc không được sử dụng lao động nữ

Những công việc không được sử dụng lao động nữ

Điều 160 BLLĐ năm 2012 quy định những công việc không được sử dụng lao động nữ bao gồm:  
07 chính sách Lao động - Tiền lương có hiệu lực từ 01/8/2016

07 chính sách Lao động - Tiền lương có hiệu lực từ 01/8/2016

Sau đây là những chính sách mới nổi bật trong lĩnh vực Lao động – Tiền lương có hiệu lực từ 01/8/2016.  
Công đoàn có quyền và trách nhiệm tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội ở những lĩnh vực nào?

Công đoàn có quyền và trách nhiệm tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội ở những lĩnh vực nào?

Tham gia với cơ quan nhà nước xây dựng chính sách, pháp luật về kinh tế - xã hội, lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội...  
Tính hưởng BHXH trường hợp gián đoạn thời gian công tác

Tính hưởng BHXH trường hợp gián đoạn thời gian công tác

Thời gian công tác của ông có đủ điều kiện để xét hưởng trợ cấp hàng tháng không?  
Thu nhập ngoài lương cơ bản có tính đóng BHXH?

Thu nhập ngoài lương cơ bản có tính đóng BHXH?

Khoản ngoài lương cơ bản có tính đóng BHXH không? Nếu có thì mức tính đóng như thế nào?  
Có bao nhiêu loại phụ cấp lương trong Công ty TNHH MTV?

Có bao nhiêu loại phụ cấp lương trong Công ty TNHH MTV?

Theo quy định hiện hành, có bao nhiêu loại phụ cấp lương đối với người lao động trong Công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu?