Thứ sáu, ngày 18 tháng 01 năm 2019
Thứ sáu, ngày 18 tháng 01 năm 2019

Tư vấn pháp luật

Hướng dẫn chi tiết về điều chỉnh tăng lương hưu

Hướng dẫn chi tiết về điều chỉnh tăng lương hưu

Thông tư 23/2016/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ 01/9/2019  
Quy định việc quản lý, sử dụng tài chính công đoàn

Quy định việc quản lý, sử dụng tài chính công đoàn

Tài chính công đoàn bao gồm các nguồn thu nào? Luật Công đoàn năm 2012 quy định việc quản lý, sử dụng tài chính công đoàn ra sao?  
Quy định về xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động của doanh nghiệp

Quy định về xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động của doanh nghiệp

Việc xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động của doanh nghiệp phải được thực hiện như thế nào?  
Việc trang bị phương tiện cá nhân trong lao động được quy định như thế nào?

Việc trang bị phương tiện cá nhân trong lao động được quy định như thế nào?

Phương tiện bảo vệ cá nhân phải đạt tiêu chuẩn về chất lượng.  
Những công việc không được sử dụng lao động nữ

Những công việc không được sử dụng lao động nữ

Điều 160 BLLĐ năm 2012 quy định những công việc không được sử dụng lao động nữ bao gồm:  
07 chính sách Lao động - Tiền lương có hiệu lực từ 01/8/2016

07 chính sách Lao động - Tiền lương có hiệu lực từ 01/8/2016

Sau đây là những chính sách mới nổi bật trong lĩnh vực Lao động – Tiền lương có hiệu lực từ 01/8/2016.