Thứ năm, ngày 28 tháng 01 năm 2021
Thứ năm, ngày 28 tháng 01 năm 2021

Tư vấn pháp luật

Người sử dụng lao động có trách nhiệm lập sổ tay quản lý lao động

Người sử dụng lao động có trách nhiệm lập sổ tay quản lý lao động

Người sử dụng lao động có trách nhiệm lập sổ tay quản lý lao động  
Khái niệm "người lao động, hợp đồng lao động" thay đổi từ năm 2021

Khái niệm "người lao động, hợp đồng lao động" thay đổi từ năm 2021

Khái niệm "người lao động, hợp đồng lao động" thay đổi từ năm 2021  
Chi tiết cách tính lương tăng ca của người lao động từ năm 2021

Chi tiết cách tính lương tăng ca của người lao động từ năm 2021

Chính phủ đã ban hành Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết cách tính lương tăng ca của NLĐ  
Hướng dẫn mới về cách tính ngày nghỉ hằng năm

Hướng dẫn mới về cách tính ngày nghỉ hằng năm

Hướng dẫn mới về cách tính ngày nghỉ hằng năm  
Chính sách về hưu trước tuổi đối với các trường hợp tinh giản biên chế áp dụng từ ngày 01/01/2021

Chính sách về hưu trước tuổi đối với các trường hợp tinh giản biên chế áp dụng từ ngày 01/01/2021

Các chế độ, chính sách quy định tại Nghị định này được áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030