Thứ tư, ngày 20 tháng 11 năm 2019
Thứ tư, ngày 20 tháng 11 năm 2019

Tư vấn pháp luật

Người lao động khiếu nại thế nào cho đúng quy định?

Người lao động khiếu nại thế nào cho đúng quy định?

Để bảo vệ được quyền và lợi ích của mình thì người lao động nên nắm được “Khiếu nại thế nào cho đúng quy định?”  
Khi nào Người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Khi nào Người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Theo Điều 37 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động  
Trình tự xử lý kỷ luật lao động và những điểm cần lưu ý

Trình tự xử lý kỷ luật lao động và những điểm cần lưu ý

Đây là trình tự xử lý kỷ luật lao động và một số điểm cần lưu ý đối với người sử dụng lao động và người lao động  
Tiền lương và việc đóng bảo hiểm của người lao động trong thời gian bị ngừng việc

Tiền lương và việc đóng bảo hiểm của người lao động trong thời gian bị ngừng việc

Người sử dụng lao động có trách nhiệm trả lương cho người lao động trong thời gian bị ngừng việc theo quy định tại Điều 98 của Bộ luật Lao động 2012  
Quy trình cắt giảm lao động và quyền lợi người lao động mất việc làm được hưởng

Quy trình cắt giảm lao động và quyền lợi người lao động mất việc làm được hưởng

Người sử dụng lao động phải làm gì và quyền lợi của người lao động khi doanh nghiệp cắt giảm lao động như thế nào  
Nhiều văn bản mới liên quan đến cán bộ, công chức sẽ chính thức được áp dụng từ ngày 1/7/2019

Nhiều văn bản mới liên quan đến cán bộ, công chức sẽ chính thức được áp dụng từ ngày 1/7/2019

Quy định mới liên quan đến mọi cán bộ, công chức từ 01/7/2019