Thứ sáu, ngày 30 tháng 10 năm 2020
Thứ sáu, ngày 30 tháng 10 năm 2020

Tư vấn pháp luật

Các trường hợp người lao động bị sa thải từ ngày 01 tháng 01 năm 2021

Các trường hợp người lao động bị sa thải từ ngày 01 tháng 01 năm 2021

Các trường hợp người lao động bị sa thải từ ngày 01 tháng 01 năm 2021  
Mỗi người có bao nhiêu ngày nghỉ phép năm từ 2021?

Mỗi người có bao nhiêu ngày nghỉ phép năm từ 2021?

Quy định về nghỉ phép liệu có gì thay đổi khi Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực từ 1.1.2021?  
Pháp luật quy định bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình

Pháp luật quy định bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình

Pháp luật quy định bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình  
Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động  
Điểm mới về nội dung của hợp đồng thử việc áp dụng từ ngày 1-1-2021

Điểm mới về nội dung của hợp đồng thử việc áp dụng từ ngày 1-1-2021

Bộ luật lao động 2019 sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 1-1-2021 với nhiều quy định mới nổi bật về thử việc mà người lao động cần biết để tự bảo vệ quyền lợi cho mình.  
Quy định về chế độ ốm đau người lao động cần biết

Quy định về chế độ ốm đau người lao động cần biết

Quy định về chế độ ốm đau người lao động cần biết