Thứ tư, ngày 26 tháng 02 năm 2020
Thứ tư, ngày 26 tháng 02 năm 2020

Tư vấn pháp luật

Người lao động chưa nghỉ hết phép năm có được thanh toán bằng tiền?

Người lao động chưa nghỉ hết phép năm có được thanh toán bằng tiền?

Đây là câu hỏi của rất nhiều người lao động trong mỗi dịp cuối năm.  
Hành vi người sử dụng lao động không được làm khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động

Hành vi người sử dụng lao động không được làm khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động

NLĐ có bị buộc thực hiện hợp đồng lao động để trả nợ cho người sử dụng lao động?  
Những quy định về điều kiện hưởng lương hưu

Những quy định về điều kiện hưởng lương hưu

Tại Điều 219 Bộ luật Lao động 2019 (áp dụng từ 01/01/2021) quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13  
Khi nào Người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Khi nào Người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trợ cấp thất nghiệp là một khoản trợ cấp nằm trong các chế độ bảo hiểm thất nghiệp và là khoản bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm  
Bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại

Bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại

Thông tư 25/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại  
Mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định

Mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định

Doanh nghiệp sẽ bị xử phạt hành chính khi trả lương cho người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định