Thứ sáu, ngày 18 tháng 06 năm 2021
Thứ sáu, ngày 18 tháng 06 năm 2021

Tư vấn pháp luật

Đề xuất thay đổi tiền lương đóng bảo hiểm xã hội, chế độ thai sản, hưu trí, ốm đau

Đề xuất thay đổi tiền lương đóng bảo hiểm xã hội, chế độ thai sản, hưu trí, ốm đau

Đề xuất thay đổi tiền lương đóng bảo hiểm xã hội, chế độ thai sản, hưu trí, ốm đau  
Chậm đóng hoặc không đóng Bảo hiểm Y tế cho người lao động, người sử dụng lao động sẽ bị xử phạt như thế nào?

Chậm đóng hoặc không đóng Bảo hiểm Y tế cho người lao động, người sử dụng lao động sẽ bị xử phạt như thế nào?

Chậm đóng hoặc không đóng Bảo hiểm Y tế cho người lao động, người sử dụng lao động sẽ bị xử phạt như thế nào?  
Nội dung, hình thức người sử dụng lao động phải công khai với người lao động

Nội dung, hình thức người sử dụng lao động phải công khai với người lao động

Nội dung, hình thức người sử dụng lao động phải công khai với người lao động  
Quy định về thời gian báo trước khi người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Quy định về thời gian báo trước khi người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Quy định về thời gian báo trước khi người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động  
Những quy định khi sử dụng người lao động cao tuổi

Những quy định khi sử dụng người lao động cao tuổi

Những quy định khi sử dụng người lao động cao tuổi  
Các khoản tiền người lao động được hưởng khi không có trợ cấp thôi việc

Các khoản tiền người lao động được hưởng khi không có trợ cấp thôi việc

Các khoản tiền người lao động được hưởng khi không có trợ cấp thôi việc