Thứ bảy, ngày 15 tháng 08 năm 2020
Thứ bảy, ngày 15 tháng 08 năm 2020

Tư vấn pháp luật

Người lao động không đồng ý làm thêm giờ có bị sa thải?

Người lao động không đồng ý làm thêm giờ có bị sa thải?

Người lao động không đồng ý làm thêm giờ có bị sa thải?  
Người lao động nên làm gì khi muốn xin nghỉ việc?

Người lao động nên làm gì khi muốn xin nghỉ việc?

Người lao động nên làm gì khi muốn xin nghỉ việc?  
Một số điểm cần lưu ý trong quá trình tuyển dụng

Một số điểm cần lưu ý trong quá trình tuyển dụng

Một số điểm cần lưu ý trong quá trình tuyển dụng  
Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh tính thuế thu nhập cá nhân

Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh tính thuế thu nhập cá nhân

Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh tính thuế thu nhập cá nhân  
Một số quy định mới về bảo hiểm thay đổi từ 15/7/2020

Một số quy định mới về bảo hiểm thay đổi từ 15/7/2020

Một số quy định mới về bảo hiểm thay đổi từ 15/7/2020