Thứ tư, ngày 19 tháng 12 năm 2018
Thứ tư, ngày 19 tháng 12 năm 2018

Công đoàn cơ sở trực thuộc

Đại hội CĐ Cty CP Nông Thổ Sản Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội CĐ Cty CP Nông Thổ Sản Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022

Đồng chí Đỗ Quốc Lịch tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Công ty  
Đại hội CĐ Cty CP Phát triển phụ gia và sản phẩm, dầu mỏ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội CĐ Cty CP Phát triển phụ gia và sản phẩm, dầu mỏ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội đã bầu ra 05 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2017- 2022  
Đại hội CĐ Cty CP Bao bì Nhựa Tân Tiến nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội CĐ Cty CP Bao bì Nhựa Tân Tiến nhiệm kỳ 2017-2022

Công đoàn Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến đã tổ chức Đại hội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2017-2022  
Đại hội Công đoàn Cục Quản lý thị trường, nhiệm kỳ 2017 - 202

Đại hội Công đoàn Cục Quản lý thị trường, nhiệm kỳ 2017 - 202

Công đoàn Cục QLTT được CĐCTVN tặng Cờ thi đua xuất sắc  
Đại hội CĐ Cty CP Sắt tráng Men - Nhôm Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội CĐ Cty CP Sắt tráng Men - Nhôm Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội đã bầu BCH Công đoàn Công ty, nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 9 đồng chí.  
Đại hội CĐ cơ quan TCty Thép Việt Nam - CTCP: Chủ tịch công đoàn tái đắc cử

Đại hội CĐ cơ quan TCty Thép Việt Nam - CTCP: Chủ tịch công đoàn tái đắc cử

Ông Đào Xuân Kỷ tái đắc cử vị trí Chủ tịch Công đoàn cơ quan Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP khóa X