Thứ ba, ngày 19 tháng 02 năm 2019
Thứ ba, ngày 19 tháng 02 năm 2019

Công đoàn cơ sở trực thuộc

CĐ Trường CĐ Công nghiệp Phúc Yên: Phối hợp sắp xếp lại việc làm cho cán bộ, giáo viên

CĐ Trường CĐ Công nghiệp Phúc Yên: Phối hợp sắp xếp lại việc làm cho cán bộ, giáo viên

CĐ Trường CĐ Công nghiệp Phúc Yên đã chủ động phối hợp với chuyên môn đưa ra nhiều biện pháp tháo gỡ khó khăn  
CĐ Cty CP Hóa dầu quân đội: Đảm bảo quyền, lợi ích cho đoàn viên, người lao động

CĐ Cty CP Hóa dầu quân đội: Đảm bảo quyền, lợi ích cho đoàn viên, người lao động

Người lao động Công ty được đảm bảo việc làm ổn định, tiền lương và các chế độ bảo hiểm theo Luật Lao động  
ĐH CĐ Cty CP Đầu tư Xây dựng Ngoại thương nhiệm kỳ 2017-2022

ĐH CĐ Cty CP Đầu tư Xây dựng Ngoại thương nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 5 đồng chí  
Thép Tây Đô: Một nhà máy giống hệt công viên

Thép Tây Đô: Một nhà máy giống hệt công viên

Có được sự phát triển bền vững này là do Công ty đã làm rất tốt công tác nhân sự mà cơ bản chính là chăm sóc người lao động  
Đại hội Công đoàn Trường CĐ Công Thương Phú Thọ, khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội Công đoàn Trường CĐ Công Thương Phú Thọ, khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn trường gồm 05 đồng chí  
Đại hội CĐ Viện Công nghiệp thực phẩm nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội CĐ Viện Công nghiệp thực phẩm nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Viện nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 7 đồng chí