Thứ tư, ngày 19 tháng 12 năm 2018
Thứ tư, ngày 19 tháng 12 năm 2018

Công đoàn cơ sở trực thuộc

Công ty CP Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao: Toả sáng vẻ đẹp nữ công nhân lao động Supe

Công ty CP Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao: Toả sáng vẻ đẹp nữ công nhân lao động Supe

Nhân dịp này, CĐ Công ty đã trao tặng quà cho 66 chị em nữ CNLĐ Công ty có hoàn cảnh khó khăn  
 Đại hội Công đoàn Cục Điều tiết điện lực nhiệm kỳ 2017 - 2022

Đại hội Công đoàn Cục Điều tiết điện lực nhiệm kỳ 2017 - 2022

Đại hội Công đoàn Cục đã bầu 07 đồng chí tham gia vào BCH Công đoàn, nhiệm kỳ 2017 - 2022  
CĐ Cty CP Giầy Yên Viên tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022

CĐ Cty CP Giầy Yên Viên tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022

Đại hội Công đoàn Công ty CP Giầy Yên Viên đã bầu 03 đồng chí tham gia vào BCH Công đoàn, nhiệm kỳ 2017 - 2022  
CĐ Báo Công Thương tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022

CĐ Báo Công Thương tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Đại hội đã bầu ra 7 đồng chí vào Ban chấp hành Công đoàn Báo Công Thương nhiệm kỳ 2017 -2022  
Đại hội CĐ Cty CP Giày Sài Gòn nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội CĐ Cty CP Giày Sài Gòn nhiệm kỳ 2017-2022

Chủ tịch Công đoàn Công ty đã báo cáo trước Đại hội tình hình khó khăn hiện tại của Công đoàn nói riêng và của Công ty nói chung  
Đại hội CĐ Trường Đại học Điện lực lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội CĐ Trường Đại học Điện lực lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học điện lực, khoá XXVI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 15 đồng chí