Thứ tư, ngày 20 tháng 02 năm 2019
Thứ tư, ngày 20 tháng 02 năm 2019

Công đoàn cơ sở trực thuộc

CĐ Cty CP Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao: Tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXVI

CĐ Cty CP Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao: Tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXVI

Đ/c Lê Văn Hoằng được bầu làm Chủ tịch Công đoàn Công ty khoá XXVI  
CĐ Cty CP Vật tư và Dịch vụ Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh: Tổ chức Đại hội lần IX, nhiệm kỳ 2017-2022

CĐ Cty CP Vật tư và Dịch vụ Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh: Tổ chức Đại hội lần IX, nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công ty Cổ phần Vật tư và Dịch vụ Kỹ thuật Tp.HCM nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 4 đồng chí  
CĐ Cty CP Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc: Tổ chức Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017-2022

CĐ Cty CP Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc: Tổ chức Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội có 146 đại biểu đại điện cho hơn 1.400 đoàn viên CĐ Công ty  
CĐ Cty CP Nhựa Tân Phú: Tổ chức Đại hội lần VII, nhiệm kỳ 2017-2022

CĐ Cty CP Nhựa Tân Phú: Tổ chức Đại hội lần VII, nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội đã bầu ra BCH Công đoàn Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú gồm 7 đồng chí  
Thành lập CĐCS Cty CP Nhựa Rạng Đông Long An

Thành lập CĐCS Cty CP Nhựa Rạng Đông Long An

Ban Chấp hành Công đoàn Công ty cần vận động cán bộ, người lao động, đoàn viên công đoàn thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao  
Đại hội Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh khóa XXVII, nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh khóa XXVII, nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn trường khóa XXVII, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 09 đồng chí