Thứ ba, ngày 19 tháng 02 năm 2019
Thứ ba, ngày 19 tháng 02 năm 2019

Công đoàn cơ sở trực thuộc

CĐ Cty CP Cát Lợi góp phần nâng cao nhận thức của NLĐ trong công tác ATVSLĐ

CĐ Cty CP Cát Lợi góp phần nâng cao nhận thức của NLĐ trong công tác ATVSLĐ

Mạng lưới an toàn vệ sinh viên đóng vai trò khá quan trọng trong quá trình triển khai cũng như trong việc duy trì, vận động hệ thống OHSAS  
CĐ Cty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn chăm lo đời sống cho người lao động

CĐ Cty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn chăm lo đời sống cho người lao động

Năm 2017, thu nhập bình quân của người lao động đạt 21,069 triệu đồng/người/tháng  
Công ty CP DAP Số 2 - Vinachem tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2018

Công ty CP DAP Số 2 - Vinachem tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2018

Năm 2017, thu nhập bình quân của người lao động đạt 7,6 triệu đồng, tăng 24% so với năm 2016  
CĐ Cty CP Supe phốt phát và Hoá chất Lâm Thao gắn biển công trình chào mừng Đại hội III CĐCTVN

CĐ Cty CP Supe phốt phát và Hoá chất Lâm Thao gắn biển công trình chào mừng Đại hội III CĐCTVN

Đây là công trình có tính đột phá trong quá trình phát triển của Công ty  
CĐ Cty CP Giày Đông Anh: Gắn biển công trình chào mừng Đại hội III CĐCTVN

CĐ Cty CP Giày Đông Anh: Gắn biển công trình chào mừng Đại hội III CĐCTVN

Nhân dịp này, CĐ Cty đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018  
Công ty Thuốc lá Thăng Long - Đơn vị tiêu biểu, đi đầu trong các phong trào thi đua của Vinataba

Công ty Thuốc lá Thăng Long - Đơn vị tiêu biểu, đi đầu trong các phong trào thi đua của Vinataba

Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Trần Quang Huy đã dự và trao tặng Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐVN tại Hội nghị Người lao động Công ty năm 2018