Thứ sáu, ngày 18 tháng 01 năm 2019
Thứ sáu, ngày 18 tháng 01 năm 2019

Hoạt động ủy ban kiểm tra

CĐCTVN đánh giá kết quả hoạt động ủy ban kiểm tra năm 2015

CĐCTVN đánh giá kết quả hoạt động ủy ban kiểm tra năm 2015

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất vào Dự thảo báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội II CĐCTVN về công tác UBKT công đoàn  
CĐCTVN: Tích cực nâng cao chất lượng của Ủy ban kiểm tra

CĐCTVN: Tích cực nâng cao chất lượng của Ủy ban kiểm tra

Hàng năm, UBKT sẽ kiểm tra ít nhất 25% công đoàn cấp dưới về tài chính và 20% về chấp hành Điều lệ  
CĐCTVN: Tổ chức triển khai Nghị quyết về nâng cao chất lượng hoạt động UBKT công đoàn

CĐCTVN: Tổ chức triển khai Nghị quyết về nâng cao chất lượng hoạt động UBKT công đoàn

Triển khai Nghị quyết 06b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các văn bản mới liên quan  
CĐCTVN làm việc với công đoàn cơ sở thuộc CĐ TCty CP Xây dựng Công nghiệp VN

CĐCTVN làm việc với công đoàn cơ sở thuộc CĐ TCty CP Xây dựng Công nghiệp VN

Chủ tịch CĐCTVN đã biểu dương thành tích của các đơn vị; đồng thời tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của chuyên môn và các công đoàn cơ sở  
Công đoàn các cấp triển khai thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Công đoàn các cấp triển khai thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Ngày 01/9, Công đoàn Công Thương VN đã ban hành văn bản số 383/UBKT-CĐCT về việc triển khai thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam  
Tổng LĐLĐ VN kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại CĐCTVN

Tổng LĐLĐ VN kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại CĐCTVN

Đoàn Kiểm tra đã làm việc, nghe báo cáo, nghiên cứu, xem xét các văn bản, tài liệu, hồ sơ liên quan của CĐCTVN