Thứ tư, ngày 27 tháng 03 năm 2019
Thứ tư, ngày 27 tháng 03 năm 2019

Tổ chức, đoàn viên công đoàn

Hiệu quả cao trong công tác phối hợp với các LĐLĐ tỉnh, thành phố

Hiệu quả cao trong công tác phối hợp với các LĐLĐ tỉnh, thành phố

CĐCTVN đã phối hợp với các LĐLĐ tỉnh, thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2013 - 2018  
Phát triển đoàn viên, thương lượng tập thể và mạng lưới CĐ trong ngành Điện, Điện tử và CNTT

Phát triển đoàn viên, thương lượng tập thể và mạng lưới CĐ trong ngành Điện, Điện tử và CNTT

Đây là một dịp rất tốt để Công đoàn Ngành và các công đoàn cơ sở học hỏi, trao đổi kinh nghiệm cùng Công đoàn Công nghiệp toàn cầu  
Hội nghị BCH CĐ Công Thương VN: Bàn thảo nhiều vấn đề quan trọng trong hoạt động

Hội nghị BCH CĐ Công Thương VN: Bàn thảo nhiều vấn đề quan trọng trong hoạt động

Ngày 10/7, tại Hải Phòng, Công đoàn Công Thương VN tổ chức Hội nghị BCH CĐ, kỳ họp lần thứ 10, khóa II (nhiệm kỳ 2013 – 2018)  
CĐCTVN làm việc với Công đoàn ngành Công Thương Sơn La

CĐCTVN làm việc với Công đoàn ngành Công Thương Sơn La

Đ/c Nguyễn Tuấn Thành - Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Sơn La đã báo cáo kết quả Đại hội Công đoàn ngành khóa XVII  
Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 15 nhiệm kỳ 2013-2018

Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 15 nhiệm kỳ 2013-2018

Hội nghị biểu quyết chủ trương về việc triển khai các bước bầu bổ sung Phó chủ tịch, UV Ban Chấp hành, UV UBKT CĐCTVN  
Nắm bắt tình hình hoạt động công đoàn tại một số CĐCS phía Nam

Nắm bắt tình hình hoạt động công đoàn tại một số CĐCS phía Nam

Chù tịch CĐCTVN Lý Quốc Hùng đã làm việc với 9 CĐCS trực thuộc tại phía Nam về công tác đại hội và hoạt động công đoàn