Thứ năm, ngày 20 tháng 06 năm 2019
Thứ năm, ngày 20 tháng 06 năm 2019

Tổ chức, đoàn viên công đoàn

CĐCTVN tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ ba, nhiệm kỳ 2018 - 2023

CĐCTVN tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ ba, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Hội nghị lần này đã thông qua Dự thảo báo cáo hoạt động công đoàn năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019  
Hội nghị Ban Thường vụ CĐCTVN lần thứ hai, khóa III

Hội nghị Ban Thường vụ CĐCTVN lần thứ hai, khóa III

Chủ tịch CĐCTVN Trần Quang Huy chủ trì điều hành Hội nghị.  
Đại hội CĐCTVN lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023

Đại hội CĐCTVN lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023

Đ/c Trần Quang Huy tiếp tục được bầu làm Chủ tịch CĐCTVN. Các đồng chí: Vũ Trường Sơn, Lê Thị Đức, Quách Văn Ngọc giữ chức Phó Chủ tịch CĐCTVN nhiệm kỳ 2018 - 2023  
Kết quả tổ chức đại hội, hội nghị công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội III Công đoàn Công Thương Việt Nam

Kết quả tổ chức đại hội, hội nghị công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội III Công đoàn Công Thương Việt Nam

Tính đến đầu tháng 5/2018, CĐCTVN đã hoàn thành chỉ đạo 16/16 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức đại hội và 550/552 CĐCS tổ chức đại hội, hội nghị .  
CĐCTVN tập huấn nâng cao năng lực cán bộ công đoàn

CĐCTVN tập huấn nâng cao năng lực cán bộ công đoàn

Chương trình tập huấn đảm bảo tính thiết thực, tập trung giải quyết những vấn đề phát sinh mới, vướng mắc trong hoạt động công đoàn