Thứ bảy, ngày 15 tháng 08 năm 2020
Thứ bảy, ngày 15 tháng 08 năm 2020

Tổ chức, đoàn viên công đoàn

Cơ quan CĐCTVN thăm và làm việc với các đơn vị trực thuộc tại tỉnh Hải Dương

Cơ quan CĐCTVN thăm và làm việc với các đơn vị trực thuộc tại tỉnh Hải Dương

Cơ quan CĐCTVN và các đơn vị cơ sở trực thuộc đã đánh giá, trao đổi về các giải pháp nhằm nâng cao năng lực hoạt động của tổ chức công đoàn trong tình hình mới  
CĐCTVN: Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Công đoàn

CĐCTVN: Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Công đoàn

Đặc biệt thông qua khóa học lần này các học viên được thao tác thực hành trên máy tính với 11 tính năng cơ bản về sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên  
CĐCTVN tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ tư, nhiệm kỳ 2018 - 2023

CĐCTVN tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ tư, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Hội nghị đã tiến hành kiện toàn nhân sự Ban chấp hành Công đoàn Công Thương Việt Nam khóa III (nhiệm kỳ 2018-2023)  
Lễ ra mắt thành lập Công đoàn Công ty cổ phần Giày Hồng Bảo

Lễ ra mắt thành lập Công đoàn Công ty cổ phần Giày Hồng Bảo

CĐCTVN đã trao hỗ trợ cho CĐ Cty CP Giày Hồng Bảo 50 triệu đồng để tổ chức các hoạt động của Công đoàn cơ sở  
Tập huấn, triển khai phần mềm quản lý đoàn viên cho cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở

Tập huấn, triển khai phần mềm quản lý đoàn viên cho cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở

CĐCTVN tổ chức lớp tập huấn với mục đích nâng cao được ý thức trách nhiệm của các cấp công đoàn và đoàn viên  
Tập huấn Giảng viên kiêm nhiệm cho cán bộ CĐCTVN

Tập huấn Giảng viên kiêm nhiệm cho cán bộ CĐCTVN

Đây là hoạt động thường xuyên, giúp cho đội ngũ giảng viên kiêm nhiệm có dịp để trao đổi kinh nghiệm