Thứ ba, ngày 14 tháng 07 năm 2020
Thứ ba, ngày 14 tháng 07 năm 2020

Chính sách pháp luật, ATVSLĐ

Công đoàn Công Thương Việt Nam: Xây dựng đội ngũ lao động thời kỳ mới

Công đoàn Công Thương Việt Nam: Xây dựng đội ngũ lao động thời kỳ mới

Tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân lao động ngành Công Thương thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước  
CĐCTVN: Hỗ trợ công nhân bị tai nạn lao động

CĐCTVN: Hỗ trợ công nhân bị tai nạn lao động

Công đoàn Công Thương Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Thái, Phó Chủ tịch đã trực tiếp đến nắm bắt tình hình  
Ký giao ước thi đua năm 2016 của khối 06 Công đoàn Ngành Trung ương

Ký giao ước thi đua năm 2016 của khối 06 Công đoàn Ngành Trung ương

Các đơn vị của khối 06 Công đoàn Ngành Trung ương thống nhất tiêu chí và thang điểm bình xét thi đua  
CĐCTVN: Xuân ấm áp nơi vùng cao biên giới

CĐCTVN: Xuân ấm áp nơi vùng cao biên giới

CĐCTVN đã trao 32 suất quà hỗ trợ các đoàn viên CĐN Công Thương Cao Bằng có hoàn cảnh khó khăn  
CĐCTVN: 94,56% DN đã có thỏa ước lao động tập thể

CĐCTVN: 94,56% DN đã có thỏa ước lao động tập thể

Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết, thực hiện TƯLĐTT