Thứ hai, ngày 23 tháng 10 năm 2017
Thứ hai, ngày 23 tháng 10 năm 2017

10 năm thành lập CĐCTVN

Kết quả Cuộc thi “Tìm hiểu về Công đoàn Công Thương Việt Nam” (Minigame) tuần thứ hai

Kết quả Cuộc thi “Tìm hiểu về Công đoàn Công Thương Việt Nam” (Minigame) tuần thứ hai

Kết thúc Tuần thi thứ hai, Ban Tổ chức cuộc thi xin công bố kết quả cuộc thi như sau:  
Kết quả Cuộc thi “Tìm hiểu về CĐCTVN” (Minigame) tuần thứ nhất

Kết quả Cuộc thi “Tìm hiểu về CĐCTVN” (Minigame) tuần thứ nhất

Kết thúc Tuần thi thứ nhất, Ban Tổ chức cuộc thi xin công bố kết quả cuộc thi như sau  
“Bí kíp” chiến thắng trò chơi trực tuyến (minigame) trong Cuộc thi Tìm hiểu về CĐCTVN - Tuần thứ 2

“Bí kíp” chiến thắng trò chơi trực tuyến (minigame) trong Cuộc thi Tìm hiểu về CĐCTVN - Tuần thứ 2

Ban Tổ chức cuộc thi cung cấp cho người chơi một số thông tin sau đây  
Nhiều phần thưởng giá trị trong Trò chơi trực tuyến Cuộc thi tìm hiểu về CĐCTVN

Nhiều phần thưởng giá trị trong Trò chơi trực tuyến Cuộc thi tìm hiểu về CĐCTVN

Mỗi tuần sẽ có 10 câu hỏi khác nhau được đăng tải vào 10h sáng thứ Ba hàng Tuần (bắt đầu từ ngày 15/8/2017)  
Khởi động Trò chơi trực tuyến Cuộc thi tìm hiểu về Công đoàn Công Thương Việt Nam

Khởi động Trò chơi trực tuyến Cuộc thi tìm hiểu về Công đoàn Công Thương Việt Nam

Bao gồm 08 cuộc thi Tuần từ ngày 15/8 - 9/10/2017 và 01 cuộc thi Chung cuộc diễn ra từ ngày 10/10 đến ngày 15/10/2017.