Thứ sáu, ngày 20 tháng 07 năm 2018
Thứ sáu, ngày 20 tháng 07 năm 2018
DANH BẠ CƠ QUAN CÔNG ĐOÀN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Địa chỉ: 21 Ngô Quyền, Q. Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội
Điện thoại: 04.39348.922      
Fax: 04.38245.306
Văn phòng phía Nam: Lầu 9, số 12 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại/Fax: 08.39151017

TT
Họ và tên
Chức vụ
Cơ quan
1
Trần Quang Huy
Chủ tịch
04.3936.6280
2
Trịnh Xuân Tuyên
Phó Chủ tịch
04.3936.6278
3
Tạ Thị Vân Anh
Phó Chủ tịch
04.3997.0224
4
Vũ Trường Sơn
Phó Chủ tịch
04.3934.4426

VĂN PHÒNG


5
Trần Thanh Hương
Phụ trách Văn phòng
04.3825.9726
6
Nguyễn Thị Thanh Mai
Phó Văn phòng
08.3915.1017
7
Phan Thị Thanh Xuân
Phó Văn phòng
04.3934.4429
8
Phạm Thị Phương Anh
Phó Văn phòng
04.3934.4425
9
Dương Đình Tuấn
Chuyên viên
04.3825.9721
10
Ngô Quốc Huy
Chuyên viên
04.3934.8922
11
Đinh Ngọc Anh
Nhân viên
04.3934.8922
12
Nguyễn Thị Huyền
Nhân viên
04.3934.8922
13
Lê Văn Khôi
Nhân viên
08.3915.1017
14
Nguyễn Thị Mai
Nhân viên

15
Lê Văn Tựa
Lái xe


BAN TỔ CHỨC


16
Phan Thị Diệu Loan
Phó Trưởng Ban - PT Ban
04.3934.4424
17
Trần Lê Dung
Phó Trưởng Ban
04.3934.4424
18Vũ Thanh Thái
Phó Trưởng ban
024.3934.4424
19
Lê Văn Hải
Chuyên viên
04.39970237
20
Lê Văn Long
Nhân viên
04.3934.4424

BAN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT

21
Quách Văn Ngọc
Trưởng Ban
04.39366.277
22
Lê Thị Tâm
Phó Trưởng Ban
04.3936.6271
23
Ngô Bá Đức
Phó Trưởng Ban
04.3938.7501
24
Nguyễn Thu Trang
Chuyên viên
04.3936.6271
25
Nguyễn Hiền Trang
Chuyên viên
04.3938.7501

BAN TÀI CHÍNH


26
Đỗ Thị Thu Nga
Trưởng Ban
04.3824.0067
27
Vũ Thị Thanh Hương
Phó Trưởng Ban
04.3934.4428
28
Ngô Thị Kim Giang
Chuyên viên
04.3934.4428

BAN TUYÊN GIÁO


29
Trần Mạnh Thắng
Trưởng Ban
04.39362.207
30
Trần Thị Phương Trà
Phó Trưởng Ban
    04.3934.1433
31
Đặng Thùy Linh
Chuyên viên
04.3934.1433
32
Vũ Mạnh Tuấn
Chuyên viên
04.3934.1433

BAN NỮ CÔNG


33
Lê Thị Đức
Trưởng Ban
04.39970.225
34
Đinh Thị Lan Phương
Phó Trưởng Ban
04.3936.6274
35
Nguyễn T. Liên Hương
Chuyên viên
04.3936.6274

ỦY BAN KIỂM TRA36Nguyễn Thị Phương Nam
Chủ nhiệm UBKT
024.3936.6272
37
Lưu Thị Huệ Linh
Phó Chủ nhiệm
04.3936.6276
38
Trần Hải Ninh
Chuyên viên
04.3936.6276