Thứ tư, ngày 27 tháng 03 năm 2019
Thứ tư, ngày 27 tháng 03 năm 2019
Tên văn bản Luật Tố cáo năm 2018
Tải file Download 
Mô tả Luật Tố cáo 2018 và GT Luật Tố cáo 2018
Số hiệu văn bản 25/2018/QH14 Ngày có hiệu lực 01/01/2019
Ngày ban hành 25/06/2018 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Quốc hội Người ký Nguyễn Thị Kim Ngân